Wioski wakacyjne Zam�wienie Zam�wienie O firmie O firmie Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Promy Promy Hotele Hotele Wioski wakacyjne
Trekking

INTERKORS Sp. z o.o.

42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 30

tel./fax. (0-34) 324 35 40
tel. (0-34) 366 51 52

e-mail: prezes@interkors.com.pl

e-mail: biuro@interkors.com.pl

e-mail: interkors@interkors.com.pl


Dane rejestracyjne spółki:
Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000178179, NIP 573-21-95-342, REGON: 150352100,
Kapitał zakładowy 50.000 zł